Slimminge Förskola I Ur och Skur Upptäckarna

Just nu har vi plats för ytterligare ett par barn. Kontakta oss med eventuella frågor eller skicka in en ansökan direkt.

I Ur och Skur Upptäckarna är en privat förskola i Skurups kommun. Förskolan drivs som ett personalkooperativ.

Vi ligger mitt i Slimminge by, cirka fem kilometer norr om Skurup, mittemot Slimminge byskola och fritidsverksamhet vilket gör det smidigt för föräldrar som både har barn i skolan och på förskolan.

Med Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik skapas förutsättningar för ett lustfyllt, upplevelsebaserat lärande med alla sinnen och för hela kroppen. Våra barn får därigenom en stark koppling till natur och hälsa.