I Ur och Skur Förskolan Upptäckarna

I Ur och Skur Upptäckarna är en privat förskola i Skurups kommun. Vi ligger mitt i Slimminge by, cirka fem kilometer norr om Skurup, mittemot Slimminge byskola och fritidsverksamhet vilket gör det smidigt för föräldrar som både har barn i skolan och på förskolan.

Med Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik skapas förutsättningar för ett lustfyllt, upplevelsebaserat lärande med alla sinnen och för hela kroppen. Våra barn får därigenom en stark koppling till natur och hälsa.

Just nu har vi plats för ytterligare ett par barn. Kontakta oss med eventuella frågor eller skicka in en ansökan direkt.