Övergripande mål

Vårt övergripande mål med verksamheten är:

Att bedriva en förskola med hög kvalitet, där barn, personal och föräldrar känner trygghet och där våra barn kan utvecklas till självständiga och ansvarstagande människor med livslång lust att lära.

Vårt arbete vilar på följande mål och värdegrunder:

  1. Vi månar om allas integritet, självkänsla och självförtroende.
  2. Vi arbetar för att alla ska visa hänsyn, respekt och ställa upp för varandra.
  3. Vi arbetar för att ge alla en god arbetsmiljö med ett positivt klimat för lärande.
  4. Vi arbetar för att ge barnen möjlighet till rörelse och gemenskap i naturen på ett lustfyllt sätt.
  5. Vi arbetar för att ge barnen kunskap om naturen, dess kretslopp, ett ekologiskt synsätt och miljömedvetenhet i gett globalt perspektiv.