I Ur och Skur

På en förskola inom I Ur och Skur är undervisning och vistelse i naturen en central del av verksamheten eftersom uterummet används som lärmiljö. Utomhusmiljön och närmiljön är lika viktiga som inomhuslokalerna.

Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i upplevelsebaserat lärande och ett medupptäckande och medagerande förhållningssätt.

Varför undervisa utomhus?

 • Står inskrivet i läroplanerna och stöds av forskningen.
 • Naturen är en tacksam lärmiljö för såväl barn som pedagoger eftersom den är interaktiv, genusneutral, utforskande och stimulerar nyfikenhet.
 • Barnen lär på ett lustfyllt sätt med hela kroppen och alla sinnen till skillnad från stillasittande katederundervisning inomhus.
 • Ger bättre arbetsminne, koncentration, samarbetsförmåga och en mer hälsosam livsstil.
 • Jämnar ut skillnader mellan lågpresterande och högpresterande barn.
Bok, kotte,nyckelpiga, snigel

Mål

I Ur och Skurs mål med läroplanen som grund är att utbildningen ska ge varje barn:

 • Förutsättningar att utveckla intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla.
 • Förutsättningar att utveckla kunskap om en hållbar livsstil.
 • Förutsättningar att utveckla kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten.
 • Stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen.
 • Möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.
 • Förutsättningar att utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

Mer information

För ytterligare information, läs mer på Friluftsfrämjandets hemsida.